( 1 of 4 )  >>
แก่งวังวัว
รายละเอียด :
แก่งวังวัวเป็นแหล่งน้ำที่สามารถนำเรือแคนนูไปล่องแก่งได้ หรือจะใช้วิธีเดินทางเท้าไปตามสายน้ำก็ได้ ระยะทางยางประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำมีหินผาอยู่ตามแนว เดืนที่สามารถล่องแก่งทางเรือได้คือประมาณเดือนพฤษภาคมถึง พฤศจิกายน ซึ่งน้ำจะมีจำนวนมากที่เรือจะลงได้
ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้าน ทรายงาม
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยว


ดูรูปทั้งหมด

[กลับหน้าหลัก][แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด]

ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638