( 1 of 3 )  >>
น้ำตกห้วยตาดยาว
รายละเอียด :
น้ำตกห้วยตาดยาว อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลี การเดินทางถ้าทางรถต้องใช้รถโฟลวีนเข้าไป เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก เป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย
ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้าน น้ำลี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยว


ดูรูปทั้งหมด

[กลับหน้าหลัก][แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด]

ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638