( 1 of 7 )  >>
จุดชมวิวผาอานม้า
รายละเอียด :
จุดชมวิวผาอานม้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านน้ำต๊ะ เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุด และเป็นจุดที่ชาวบ้านน้ำต๊ะ น้ำรี ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือเพราะมีสัญญาณโทรศัพท์ที่เดียว บริเวณราวข้าง ๆ เมื่อมองไปรอบ ๆ จะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ๆ ถ้าหากมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมาก เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม คล้ายกับทะเลหมอก เพราะจะมีหมอกปกคลุมบริเวณทิวเขา ท้องฟ้าจะมืดสลัวไปด้วยหมอกเพราะหมอกจะปกคลุมต้นไม้ มองไปรอบ ๆ จะเป็นภูเขาสลับสูง-ต่ำ กันไป อุดมสมบูรณ์ด้วยพีชพรรณทางธรรมชาติ เขียวขจี และบริเวณจุดชมวิวผาอานม้ามีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้มาเที่ยวที่สวยงามอีกด้วย
ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้าน น้ำต๊ะ
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยว


ดูรูปทั้งหมด

[กลับหน้าหลัก][แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด]

ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638