เมนูหลัก

::แหล่งท่องเที่ยวในตำบลน้ำหมัน ::

แก่งวังวัว   ชื่อ : แก่งวังวัว
  ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้าน ทรายงาม
น้ำตกห้วยตาดยาว   ชื่อ : น้ำตกห้วยตาดยาว
  ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านน้ำลี
สวนทรายงาม   ชื่อ : สวนทรายงาม
  ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้าน ทรายงาม
จุดชมวิวผาอานม้า   ชื่อ : จุดชมวิวผาอานม้า
  ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านน้ำต๊ะ
น้ำตกวังชมภู   ชื่อ : น้ำตกวังชมภู
  ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้าน วังหัวดอย
แก่งทรายงาม   ชื่อ : แก่งทรายงาม
  ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านทรายงาม

แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 6 แหล่ง รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638