( 1 of 3 )  >>
ข้าวกระยาสารท
รายละเอียด :
ข้าวกระยาสารท ราคาส่งมี 2 ขนาด 1.จำนวน 12 ห่อเล็ก 100 บาท 2.จำนวน 6 ห่อใหญ่ 100 บาท
ราคา บาท ละ 100 บาท
ผลิตโดยหมู่บ้าน น้ำหมันใต้
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์

ดูรูปทั้งหมด

[กลับหน้าหลัก][ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด]

ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638