( 1 of 1 )
น้ำพริก
รายละเอียด :
กลุ่มน้ำพริกบ้านวังหัวดอย มีน้ำ พริกหลากหลายชนิด เช่น น้ำ พริกตาแดง น้ำพริกหนุ่ม น้ำ พริกปลาย่าง ฯลฯ ราคาขาย ปลีก 10 บาท สั่งซื้อได้ที่กลุ่ม น้ำพริกบ้านวังหัวดอย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
ราคา บาท ละ 10 บาท
ผลิตโดยหมู่บ้าน วังหัวดอย
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์

ดูรูปทั้งหมด

[กลับหน้าหลัก][ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด]

ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638