เมนูหลัก

:: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ::
กลุ่มไม้กวาดโรงเรียนประชารัฐรวมใจ   ชื่อ : กลุ่มไม้กวาดโรงเรียนประชารัฐรวมใจ
  ราคา บาท ละ 35 บาท
  ผลิตโดยหมู่บ้าน น้ำหมันใต้
ข้าวกระยาสารท   ชื่อ : ข้าวกระยาสารท
  ราคา บาท ละ 100 บาท
  ผลิตโดยหมู่บ้าน น้ำหมันใต้
ลูกประคบสมุนไพร   ชื่อ : ลูกประคบสมุนไพร
  ราคา บาท ละ 50 บาท
  ผลิตโดยหมู่บ้าน น้ำหมันกลาง
ผ้าห่มใยสังเคราะห์   ชื่อ : ผ้าห่มใยสังเคราะห์
  ราคา บาท ละ 200 บาท
  ผลิตโดยหมู่บ้าน น้ำลี
น้ำพริก   ชื่อ : น้ำพริก
  ราคา บาท ละ 10 บาท
  ผลิตโดยหมู่บ้าน วังหัวดอย
กล้วยฉาบ กล้วยอบม้วน   ชื่อ : กล้วยฉาบ กล้วยอบม้วน
  ราคา บาท ละ 10 บาท
  ผลิตโดยหมู่บ้าน น้ำต๊ะ
กล้วยอบม้วน   ชื่อ : กล้วยอบม้วน
  ราคา บาท ละ 40 บาท
  ผลิตโดยหมู่บ้าน น้ำลี
ไม้กวาดดอกหญ้า   ชื่อ : ไม้กวาดดอกหญ้า
  ราคา บาท ละ 35 บาท
  ผลิตโดยหมู่บ้าน ปางหมิ่นเหนือ
กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9   ชื่อ : กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9
  ราคา บาท ละ 20 บาท
  ผลิตโดยหมู่บ้าน น้ำหมันเหนือ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 9 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638