เมนูหลัก
วืสัยทัศน์ สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์    เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง    แหล่งท่องเที่ยวงดงาม
 :: สำนักปลัด ::

นางสาวมยุเรศ  คันทะพรม

นางสาวมยุเรศ คันทะพรม
หัวหน้าสำนักปลัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐศาสตร์
โทร : 0871788363
อีเมล : nidzy_18@hotmail.com

น.ส.ปราณี  นวลจร

น.ส.ปราณี นวลจร
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
การศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
โทร : 0862073924
อีเมล : nee-2009@hotmail.com

นายปิยะพงษ์  มีอินถา

นายปิยะพงษ์ มีอินถา
ผช.จนท.ป้องกันฯ
การศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างยนต์
โทร : 0810378181
อีเมล : piyapiong@hotmailo.com

น.ส.นาฏยา  พินยงค์

น.ส.นาฏยา พินยงค์
บุคลากร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทร :
อีเมล : n_phinyong@hotmail.com

นางสาวเวณิกา  จันทร์เขียว

นางสาวเวณิกา จันทร์เขียว
จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด)
การศึกษา : ป.ตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทร : 0844937230
อีเมล : dr.e_ni@hotmail.com

นางประทุม  จันทร์เป็ง

นางประทุม จันทร์เป็ง
แม่บ้าน
การศึกษา : ม.3
สาขา : สามัญ
โทร : 0817078933
อีเมล :

นายพิราม  แสนอินต๊ะ

นายพิราม แสนอินต๊ะ
พนักงานขับรถ
การศึกษา : ม.6
สาขา : -
โทร :
อีเมล :

นายวิทยา  อุ่นคำปา

นายวิทยา อุ่นคำปา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างยนต์
โทร : 0898162948
อีเมล : wai_1886@hotmail.com

นางพาฝัน  แหยมบุรี

นางพาฝัน แหยมบุรี
จนท.ธุรการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
โทร : 0873136514
อีเมล : paphan_cus@hotmail.com

นางสาวนัยเนตร  แสงบุญ

นางสาวนัยเนตร แสงบุญ
นิติกร
การศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : นิติศาสตร์
โทร :
อีเมล :

1
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638