*ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง*
 
::  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองกลางดง) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ::
       รายละเอียด :โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองกลางดง) ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตรม. หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านล่าง
   1. IMG_20190521_0001.pdf
   2. IMG_20190521_0002.pdf

  โดย: นางสาวมนัสนัน
  เมื่อ: 23-พ.ค.-2562
[กลับหน้าหลัก][ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด]
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638