*ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง*
 
::  ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ::
       รายละเอียด :โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 กั้นห้วยลี หมู่ 10 บ้านทรายงาม

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านล่าง
   1. ประกาศเปิดเผยงบกลางโครงการ.pdf

  โดย: นางสาวมนัสนัน
  เมื่อ: 20-ก.ย.-2556
[กลับหน้าหลัก][ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด]
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638