เมนูหลัก

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ::

 
 6-มิ.ย.-2561 โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ...อ่านต่อ
 15-พ.ค.-2561 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 19-เม.ย.-2561 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางหมิ่น ต.น้ำหมัน ...อ่านต่อ
 19-เม.ย.-2561 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางลาด คสล. (จุดที่1,จุดที่2) หมู่ที่ 7 ...อ่านต่อ
 27-มี.ค.-2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าที่ทำกิน บ้านน้ำหมันเหนือ (ซอยนายประเสริฐ) ม.9 ...อ่านต่อ
 27-มี.ค.-2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าที่ทำกิน ม.2 ...อ่านต่อ
 27-มี.ค.-2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทางลาด คสล. ม.1 ...อ่านต่อ
 27-มี.ค.-2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าที่ทำกิน ม.4 ...อ่านต่อ
 27-มี.ค.-2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยและขุดลอกเปิดทางน้ำ ม.1 ...อ่านต่อ
 27-มี.ค.-2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าที่ทำกิน ม.10 ...อ่านต่อ
 5-มี.ค.-2561 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำพร้อมเดินระบบ หมู่ที่ 12 ...อ่านต่อ
 5-มี.ค.-2561 โครงการก่อสร้างระบบประปา อบต.น้ำหมัน ...อ่านต่อ
 5-มี.ค.-2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายห้วยต้นก้อ) หมู่ที่ 10 ...อ่านต่อ
 5-มี.ค.-2561 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (สายห้วยครงสิ่ว จุดที่ 1) หมู่ที่ 11 ...อ่านต่อ
 11-ม.ค.-2561 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดืือนธันวาคม 2560 ...อ่านต่อ
 7-ธ.ค.-2560 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 ...อ่านต่อ
 29-พ.ย.-2560 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต.น้ำหมัน ...อ่านต่อ
 20-พ.ย.-2560 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ...อ่านต่อ
 19-ต.ค.-2560 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2560 ...อ่านต่อ
 12-ต.ค.-2560 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...อ่านต่อ
มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 168 ประกาศ

1 [2][3][4][5][6][7][8][9] ถัดไป >>
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638