:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ::
 
 รายละเอียด :ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านล่าง
   1. IMG.pdf
   2. IMG_0001.pdf

  โดย: น.ส.นาฏยา
  เมื่อ: 18-ก.พ.-2562
[กลับหน้าหลัก][อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด]
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638