:: ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5) ::
 
 รายละเอียด :ตามแนบ

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านล่าง
   1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินดุดหนุนเด็กแรกเกิด.pdf

  โดย: นายปฎิญญา
  เมื่อ: 17-ม.ค.-2561
[กลับหน้าหลัก][อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด]
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638