:: ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ 2560 ถึง กันยายน พ.ศ 2560) ::
 
 รายละเอียด :ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ 2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ 2560 ถึง กันยายน พ.ศ 2560)

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านล่าง
   1. ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ.pdf

  โดย: น.ส.นาฏยา
  เมื่อ: 21-พ.ย.-2560
[กลับหน้าหลัก][อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด]
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638