:: แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานการเจ้าหน้าที่ ::
 
 รายละเอียด :ดาวน์โหลดได้เลย

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านล่าง
   1. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว.doc
   2. ใบลาพักผ่อน.doc
   3. ใบลาอุปสมบท.doc
   4. แบบพิมพ์ที่ใช้สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ.doc
   5. คำขอมีบัตรประจำตัว.pdf

  โดย: นายปฎิญญา
  เมื่อ: 22-ส.ค.-2556
[กลับหน้าหลัก][อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด]
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638