เมนูหลัก

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ::
 13-ส.ค.-2562 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ใหม่ ...อ่านต่อ
 17-มิ.ย.-2562 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน ...อ่านต่อ
 11-มิ.ย.-2562 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่1) ...อ่านต่อ
 5-มิ.ย.-2562 คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ...อ่านต่อ
 13-มี.ค.-2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 13-มี.ค.-2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 18-ก.พ.-2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 13-ธ.ค.-2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 7-ธ.ค.-2561 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานฯองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 3-ธ.ค.-2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 14-พ.ย.-2561 แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.น้ำหมัน ...อ่านต่อ
 7-พ.ย.-2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 17-ต.ค.-2561 ส่งแผนประกาศงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ...อ่านต่อ
 7-พ.ย.-2561 เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...อ่านต่อ
 15-ส.ค.-2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี ...อ่านต่อ
 12-มิ.ย.-2561 แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.น้ำหมัน ...อ่านต่อ
 8-มิ.ย.-2561 งบแสดงสถานะทางการเงิน ...อ่านต่อ
 8-มิ.ย.-2561 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ...อ่านต่อ
 16-พ.ค.-2561 ระยะเวลาการยื่นภาษีและชำระภาษี ...อ่านต่อ
 3-พ.ค.-2561 รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
มีข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 144 ข่าว

1 [2][3][4][5][6][7][8] ถัดไป >>
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638