เมนูหลัก

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ::
 17-ต.ค.-2561 ส่งแผนประกาศงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ...อ่านต่อ
 18-ก.ย.-2561 เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...อ่านต่อ
 15-ส.ค.-2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี ...อ่านต่อ
 12-มิ.ย.-2561 แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.น้ำหมัน ...อ่านต่อ
 8-มิ.ย.-2561 งบแสดงสถานะทางการเงิน ...อ่านต่อ
 8-มิ.ย.-2561 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ...อ่านต่อ
 16-พ.ค.-2561 ระยะเวลาการยื่นภาษีและชำระภาษี ...อ่านต่อ
 3-พ.ค.-2561 รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 27-เม.ย.-2561 เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...อ่านต่อ
 30-มี.ค.-2561 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีปี2561 ...อ่านต่อ
 20-ก.พ.-2561 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 ...อ่านต่อ
 19-ก.พ.-2561 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ...อ่านต่อ
 31-ม.ค.-2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (ลงทะเบียน เดือน มกราคม 2561) ...อ่านต่อ
 17-ม.ค.-2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (ลงทะเบียน เดือน ธันวาคม 2560 ) ...อ่านต่อ
 17-ม.ค.-2561 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5) ...อ่านต่อ
 1-ธ.ค.-2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (ลงทะเบียน เดือน พฤศจิกายน 2560) ...อ่านต่อ
 1-ธ.ค.-2560 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) ...อ่านต่อ
 28-พ.ย.-2560 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) ...อ่านต่อ
 24-พ.ย.-2560 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) ...อ่านต่อ
 21-พ.ย.-2560 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ 2560 ถึง กันยายน พ.ศ 2560) ...อ่านต่อ
มีข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 132 ข่าว

1 [2][3][4][5][6][7] ถัดไป >>
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638