เมนูหลัก
วืสัยทัศน์ สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์    เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง    แหล่งท่องเที่ยวงดงาม
Untitled Document
ข้อมูล อบต.
การเลือกตั้ง
งบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว

Untitled Document
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
dopa.go.th
กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมนับตั้งแต่
วันที่ --543
จำนวน คน
กิจกรรม
เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
:: เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ::
กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม
ศึกษาดูงาน โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
12-พ.ย.-2561
ศึกษาดูงาน โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ...อ่านต่อ
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
20-ก.ค.-2561
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ...อ่านต่อ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน
28-มิ.ย.-2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน...อ่านต่อ
กิจกรรมสภาท้องถิ่น
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561
25-ก.ย.-2561
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561...อ่านต่อ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
17-ส.ค.-2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2...อ่านต่อ
ประชุมสภาครั้งที่ 3 ปี 2561
10-ส.ค.-2561
ประชุมสภาครั้งที่ 3 ปี 2561...อ่านต่อ
กิจกรรมทั่วไป
เดินรณรงค์ ให้ความรู้เรื่องเอดส์ รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้
6-ธ.ค.-2561
เดินรณรงค์ ให้ความรู้เรื่องเอดส์ รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ ...อ่านต่อ
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561
24-พ.ย.-2561
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561...อ่านต่อ
พิธีเปิด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
7-พ.ย.-2561
พิธีเปิด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี...อ่านต่อ
กิจกรรม 
งานบริหารงานบุคคล
 26-ก.ค.-2560  ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล...อ่านต่อ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 31-ม.ค.-2561  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (ลงทะเบียน เดือน มกราคม 2561)...อ่านต่อ 
 17-ม.ค.-2561  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (ลงทะเบียน เดือน ธันวาคม 2560 )...อ่านต่อ 
 17-ม.ค.-2561  ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5)...อ่านต่อ 
งานเลือกตั้ง
 26-มี.ค.-2555  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน...อ่านต่อ 
งานป้องกันฯ/กู้ภัย
 23-มี.ค.-2559  เตือนพายุฤดูร้อน...อ่านต่อ 
 12-ก.พ.-2557  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)...อ่านต่อ 
 14-ส.ค.-2555  โครงการซ้อมแผนดินโคลนถล่ม...อ่านต่อ 
แจ้งเวียนหนังสือสั่งการบริหารงานบุคคล
 22-ส.ค.-2556  แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานการเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ 
งานกิจการสภา
 3-ธ.ค.-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน...อ่านต่อ 
 14-พ.ย.-2561  แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.น้ำหมัน...อ่านต่อ 
 7-พ.ย.-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน...อ่านต่อ 
งานสำนักปลัด
 7-ธ.ค.-2561  ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานฯองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน...อ่านต่อ 
 12-มิ.ย.-2561  แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.น้ำหมัน...อ่านต่อ 
 8-มิ.ย.-2561  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)...อ่านต่อ 
งานส่วนการคลัง,โยธา
 8-มิ.ย.-2561  งบแสดงสถานะทางการเงิน...อ่านต่อ 
 16-พ.ค.-2561  ระยะเวลาการยื่นภาษีและชำระภาษี...อ่านต่อ 
 30-มี.ค.-2561  ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีปี2561...อ่านต่อ 
งานบริหารงานบุคคล
 15-มิ.ย.-2560  นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี อบต.น้ำหมัน...อ่านต่อ 
 15-มิ.ย.-2560  ประกาศ การลา อบต.น้ำหมัน...อ่านต่อ 
 15-มิ.ย.-2560  ประกาศนโยบายคุณธรรม-จริยธรรม...อ่านต่อ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  6-พ.ย.-2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายห้วยครกสิ่ว) หมู่ที่ 1 บ้านปางหมิ่น ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ...อ่านต่อ
  6-พ.ย.-2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายลานตาก) หมู่ที่ 11 บ้านปางหมิ่นเหนือ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ...อ่านต่อ
  6-พ.ย.-2561 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (สายปางหวาน) หมู่ที่ 12 บ้านวังหัวดอย ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ...อ่านต่อ
นายคำหล้า  ดอกพุฒ
นายคำหล้า ดอกพุฒ
นายก อบต.น้ำหมัน
ปฏิทิน
<<  ธ.ค. 2561  >>
อา
พฤ
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
วันนี้
::ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ::
ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ

กลุ่มไม้กวาดโรงเรียนประชารัฐรวมใจ
กลุ่มไม้กวาดโรงเรียนประชารัฐรวมใจ

ข้าวกระยาสารท
ข้าวกระยาสารท

ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร

ผ้าห่มใยสังเคราะห์
ผ้าห่มใยสังเคราะห์

น้ำพริก
น้ำพริก

กล้วยฉาบ กล้วยอบม้วน
กล้วยฉาบ กล้วยอบม้วน

กล้วยอบม้วน
กล้วยอบม้วน

ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9
กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9
::แหล่งท่องเที่ยว::
ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ

แก่งวังวัว
แก่งวังวัว

น้ำตกห้วยตาดยาว
น้ำตกห้วยตาดยาว

สวนทรายงาม
สวนทรายงาม

จุดชมวิวผาอานม้า
จุดชมวิวผาอานม้า

น้ำตกวังชมภู
น้ำตกวังชมภู

แก่งทรายงาม
แก่งทรายงาม
 
พบเห็นการทุจริต/รับเรื่องราวร้องทุกข์ โทร 0-5581-9638 โทรสาร 0-5581-9639 E-mail : nam-mun@hotmail.com
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638