<<  ( 2 of 8 )  >>
 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านกิ่วเคียน ต.จริม บ้านน้ำต๊ะ บ้านผาลาด บ้านทรายงาม ได้มาศึกษาดูงานกลุ่มน้ำพริกบ้านวังหัวดอย
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านกิ่วเคียน ต.จริม บ้านน้ำต๊ะ บ้านผาลาด บ้านทรายงาม ได้มา ศึกษาดูงานกลุ่มน้ำพริกบ้านวังหัวดอย
 ดูรูปทั้งหมด

 โดย : น.ส.นาฏยา พินยงค์
 เมื่อ : 24-พ.ย.-2560

[กลับหน้าหลัก][ดูกิจกรรมทั้งหมด]
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638