เมนูหลัก

:: กิจกรรมทั้งหมด ::
 26-ก.พ.-2562 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ...อ่านต่อ
 7-ก.พ.-2562 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ...อ่านต่อ
 15-ม.ค.-2562 เดินแบบผ้าไทย "อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม 3 วัฒนธรรม" ...อ่านต่อ
 15-ม.ค.-2562 กิจกรรมงานวันเด็ก 2562 ...อ่านต่อ
 13-ธ.ค.-2561 ประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ...อ่านต่อ
 6-ธ.ค.-2561 เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ...อ่านต่อ
 6-ธ.ค.-2561 เดินรณรงค์ ให้ความรู้เรื่องเอดส์ รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ ...อ่านต่อ
 24-พ.ย.-2561 โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 ...อ่านต่อ
 12-พ.ย.-2561 ศึกษาดูงาน โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ...อ่านต่อ
 7-พ.ย.-2561 พิธีเปิด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ...อ่านต่อ
 6-พ.ย.-2561 งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2561 ...อ่านต่อ
 16-ต.ค.-2561 กิจกรรมวางถวายพวงมาลาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ...อ่านต่อ
 25-ก.ย.-2561 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ...อ่านต่อ
 25-ก.ย.-2561 โครงการโครงการจิตอาสา กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับผู้ปกครอง ...อ่านต่อ
 5-ก.ย.-2561 โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต ...อ่านต่อ
 17-ส.ค.-2561 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ดายหญ้าบริเวรต้นไม้ รอบสำนักงาน ...อ่านต่อ
 17-ส.ค.-2561 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ...อ่านต่อ
 14-ส.ค.-2561 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในร.9 ...อ่านต่อ
 10-ส.ค.-2561 ประชุมสภาครั้งที่ 3 ปี 2561 ...อ่านต่อ
 9-ส.ค.-2561 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ...อ่านต่อ
มีกิจกรรมทั้งหมด 273 กิจกรรม

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] ถัดไป >>
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638