เมนูหลัก

:: กิจกรรมทั้งหมด ::
 16-ต.ค.-2561 กิจกรรมวางถวายพวงมาลาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ...อ่านต่อ
 25-ก.ย.-2561 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ...อ่านต่อ
 25-ก.ย.-2561 โครงการโครงการจิตอาสา กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับผู้ปกครอง ...อ่านต่อ
 5-ก.ย.-2561 โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต ...อ่านต่อ
 17-ส.ค.-2561 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ดายหญ้าบริเวรต้นไม้ รอบสำนักงาน ...อ่านต่อ
 17-ส.ค.-2561 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ...อ่านต่อ
 14-ส.ค.-2561 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในร.9 ...อ่านต่อ
 10-ส.ค.-2561 ประชุมสภาครั้งที่ 3 ปี 2561 ...อ่านต่อ
 9-ส.ค.-2561 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ...อ่านต่อ
 26-ก.ค.-2561 แห่เทียนวันเข้าพรรษา ...อ่านต่อ
 25-ก.ค.-2561 โครงการ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ...อ่านต่อ
 25-ก.ค.-2561 โครงการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย ...อ่านต่อ
 25-ก.ค.-2561 โครงการอบรม ประชุมบูรณาการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ...อ่านต่อ
 20-ก.ค.-2561 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ...อ่านต่อ
 28-มิ.ย.-2561 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ...อ่านต่อ
 15-มิ.ย.-2561 ประเมิน รพสต.ดีเด่นระดับเขต ...อ่านต่อ
 15-มิ.ย.-2561 โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ...อ่านต่อ
 8-มิ.ย.-2561 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561 ...อ่านต่อ
 8-มิ.ย.-2561 ร่วมเดินรณรงค์เลิกสูบบุหรี่โลก ...อ่านต่อ
 8-มิ.ย.-2561 ประชุมสภาครั้งที่ 2 ...อ่านต่อ
มีกิจกรรมทั้งหมด 262 กิจกรรม

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] ถัดไป >>
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638